skip to Main Content

Veiling op je club is ontwikkeld door Hubert Habers. Hij is opgeleid als sportmarketeer, is werkzaam als verenigingsadviseHubert Habersur bij Team Sportservice, eigenaar van sportquizbedrijf Kwis-Spelen en heeft vele jaren ervaring als bestuurslid en veilingorganisator bij voetbalvereniging FC Lisse. Het ontwikkelde veilingconcept blijkt ook bij andere clubs een groot succes!

Missie: Alleen maar winnaars

Veiling op je club geeft door het organiseren van een (jaarlijkse) veilingavond sportclubs een structurele financiële boost. Met meer financiële middelen worden sportclubs vitaler en maken zij hun sportieve en maatschappelijke ambities beter waar. Maar sporten is niet voor iedereen weggelegd. Daarom profiteert tegelijkertijd een (ander) goed doel van de actie. De aanpak van Veiling op je club kent ‘alleen maar winnaars’. Alle betrokken partijen delen mee in het succes en dragen, iedereen op zijn eigen manier, ook een steentje bij.

Visie: Commitment, nieuwe inkomstenbronnen, sfeer en kwaliteit

Voor een optimaal resultaat is eigenaarschap en commitment bij de club erg belangrijk. Daarom kiest Veiling op je club voor een rol als procesbegeleider. Een projectteam van de vereniging gaat met deze begeleiding aan de slag aan de hand van een gestructureerde en resultaatgerichte aanpak. Centraal staat het opbouwen van lange termijn relaties: met sponsors en adverteerders, bezoekers van de avond, het goede doel en Veiling op je club.

Diverse inkomstenbronnen samen zorgen voor een maximaal resultaat, waarbij kenmerkend is dat daarbij de sponsoren van de club vaak worden ontzien en het de club lukt om vele nieuwe bedrijven aan zich te binden.

We streven er naar elk jaar de veilingavond verder te upgraden. Het eerste jaar is het wellicht nog een uitdaging om voldoende bezoekers en kopers te interesseren, maar in het tweede jaar zullen de bezoekers er maar wat graag bij willen zijn. Een belangrijke voorwaarde daarbij is het neerzetten van de juiste sfeer. Kenmerkend daarbij zijn de persoonlijke manier van communiceren, de betrokkenheid van het goede doel en het in de watten leggen van de bezoekers met o.a. een VIP-borrel met een bekende spreker. Essentieel is het neerzetten van een kwalitatief uitstekend product: van het glossy veilingmagazine tot aan de professionele veilingmeester, alles is tot in de puntjes geregeld.

Een impressie van een veilingavond

Back To Top